FAQ

Ændringer fra YouSee

Den 2. december 2014 ændrer YouSee udbuddet af kanaler i din tv-pakke. Det betyder, at det kan være nødvendigt at indlæse dine tv-kanaler igen.
Læs mere her: http://yousee.dk/tv2015

Gode råd til kanaludfald (Kilde DIGImail):

800 MHz: Her er der gode råd at hente

 

Det er slet ikke nødvendigt at tage krystal-kuglen frem for at se, at en lang række husstande kan få problemer med at se fjernsyn, fordi 800 MHz-båndet skal bruges til mobildata.
DIGImail og BFE har påpeget, at problemet kan være ganske stort - men det er også hjælp at hente hos BFE's medlemmer.
Problemer kan ramme alle
Når man ser fjernsyn vil der kunne opstå problemer på skærmen i form af lydudfald, billedet pixelerer eller fryser eller kanaler på videomaskinen  forsvinder, fordi der kan komme indstråling fra basestationer, mobil-telefoner, aktive antenner og mastefor-stærkere.
Problemerne kan opstå uanset om du ser tv via antenne, fællesantenneanlæg eller kabel-tv. Og det kan være komplekst at finde ud af, hvor problemet er: Det kan være i antenneforstærkeren eller typisk i antennestik, -kabel og -dåser, og i nogle sjældne tilfælde i fjernsynet.
Men det ligger fast, at med digitalt tv og det kommende mobile bredbånd på 800 MHz fra 2013 bliver kravene til husstandens antenneinstallationer markant øget, og de skal være skærmet af indvendig, så de ikke generes af udefrakommende signaler.
Det kan blive nødvendigt at få en antenne-specialist til at tjekke installationerne igennem, men meget kan klares ved at skifte kabler og stik til nogle, som er afskærmet. Gå efter mærkningen Stofa Approved og YouSee Ready.
Her kan du få hjælp
Der er også hjælp at hente på internettet hos BFE's medlemmer:
Triax har lavet en vejledning i at forhindre at det mobile bredbånd - også kaldet LTE - generer tv-billedet.
Dansk Kabel TV har lavet en videoinstruktion i korrekt og tæt installation.
DKTcomega har spørgsmål og svar samt en installationsvideo.
BFE's hjemmeside har under foreningen AFO »Gode råd om hjemmets antenneinstallationer« - med gode og dårlige eksempler. På samme site er der under »Tilsluttede virksomheder« en oversigt over antenne-installatører.

Så der er al mulig grund til at få tjekket husstandens antenneinstallationer inden problemerne opstår!


Mit Boxer-kort virker ikke?

Der findes flere slags CA-moduler (det man sætter sit Boxer-kort i og indfører i CI-indgangen på TV´et, hvis man vil se Boxer-betalingskanaler).

Der findes til CI og der findes til CI+. Alle nye Finlux-TV anvender den nyeste variant CI+, og vi anbefaler brug af Neotion-moduler.

Der findes flere modul-producenter; de mest brugte hedder Smith og Neotion.

 

Oplever du problemer, såsom at TV2 først kommer efter 15 min. eller at TV’et ikke kan tændes med modulet isat, bedes du kontakte din forhandler for at få kortet byttet til et andet fabrikat.
-

Der vil løbende blive opdateret information om procedure og status på www.boxertv.dk og på forhandlerhjemmesiden.


Kan jeg se TV2?
Hvis dit TV har DVB-T MPEG4 kan du via tagantenne/luftsignal se TV2, forudsat antenneforholdene er efter forskrifterne. Alle Finlux-TV på Finlux.dk er Boxer-godkendte.
For at se TV2 eller andre digitale betalingskanaler på luftsignal skal du bruge et CI-modul og et Boxer-kort. Du må kun indsætte eller fjerne CI-modulet, når TV'et er slukket!
Indsæt modulet korrekt i CI-modulet på TV´ets side/bagside. Der må ikke bruges tvang. Modulet kan kun sættes helt i, hvis det vender rigtigt.
Tilslut TV'et til stikkontakten, tænd og vent et øjeblik indtil kortet er aktiveret. Søg herefter kanaler som beskrevet i manualen.
Er der problemer med at se de kodede kanaler, anbefales "førstegangsinstallation" efter følgende forskrift:
Menu – Installation – Førstegangsinstallation og herefter følge menu-punkterne på skærmen.
Signalstyrken kan kontrolleres ved at trykke på Menu-knappen. Signalstyrken vises i højre side af brugerfladen. Er der dårligt signal efterses antenneinstallationen.

Billede og lyd hakker og pixellerer?
Digital TV giver mulighed for fantastiske billeder - men det kræver også det rigtige modtagerudstyr! Oplever du problemer med pixelering (billedet fryser), kanaludfald, kanaler skifter plads og lignende, skyldes det med stor sandsynlighed dine antenneinstallationer eller udefrakommende påvirkning af disser.

Se gode råd her og vejledning her:
www.digi-tv.dk
www.danskkabeltv.dk/hjemmeinstallation/installation
www.digitaliseringen.dk
www.udeteknik.dk

Når jeg tænder mit TV, spørger det om opdateringer?
På modeller fra år 2010-2011 er TV´et programmeret til automatisk at søge efter opdateringer, hvilket foretages periodisk kl. 3.00 om natten. Når TV´et tændes, vil det spørge til opdateringer. 
For at deaktivere denne funktion gøres følgende:
Menu - Indstillinger - Andre indstillinger - Standby-søgning ændres fra På til Af. I samme menuoversigt vælges Softwareopgradering ved tryk på OK. Feltet Automatisk scanning ændres til Deaktiveret.
Herefter tastes menu to gange for at vende tilbage til TV-billede.

Når jeg tænder mit TV, spørger det om jeg vil slukke?
TV´et er for at minimere strømforbrug og unødig belastning af miljøet programmeret til at slukke efter 4 timers konstant drift uden ændringer.

Funktionen kan deaktiveres således:

Menu – Indstillinger – Andre indstillinger – Automatisk slukning – her bruges pil til højre eller venstre for at ændre timeinterval eller for helt at deaktivere funktionen vælges af.

Herefter menu for at komme tilbage til TV-billede